Identiteit

De Wegwijzer is een christelijke basisschool
Op vaste tijden in de week worden er verhalen verteld uit de (kinder)bijbel en wordt er gezongen. De verhalen over God en de mensen vertellen ons hoe we op een respectvolle manier met elkaar behoren om te gaan. Zorgen voor je ‘naaste’ vinden wij essentieel. Dat geldt voor het team, leerlingen en ouders. Samen vieren we de christelijke feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Advent en Kerst. Soms gebeurt dat op school, soms ook in de kerk.